• Çocukluklarını ‘çocukça’ yaşamalarını sağlayarak, oyunun gücüyle, sevgiyle, gülümseyerek hayata ilk adımlarını atmalarını sağlamalıyız
  • Sahip oldukları merak duygusunu ve öğrenme arzusunu köreltmeden, yöneterek değil yönlendirerek farklı bakış açıları kazanmalarına yardımcı olmalı ve yaratıcı düşüncelerini geliştirmeliyiz.
  • Çocuklarımızın bireysel farklılıklarını ait oldukları sosyal grup içerisinde bir zenginlik olarak sunabilmelerini sağlamalı ve bu şekilde paylaşırken, öğrenirken özgüvenlerini geliştirmeliyiz.
  • Duyularının ve benliğinin farkına varmasını sağlayarak ilgi alanlarını çeşitlendirmeli, kendini ifade etmesine fırsat vermeliyiz.
  • Gerek bağımsız gerekse grup dinamiği içerisinde iş yapabilme gücünü geliştirmeliyiz. Sosyal ve girişken bireyler olmalarını sağlamalıyız.
  • Birlikte yaşabilmenin kurallarını ve sorumluluğunu kavramalarına yardımcı olmalıyız.
  • Eğitimin merkezi olan ailenin süreçlere etkili bir şekilde katılımlarını sağlamalıyız.
  • Sağlıklı bir karakter gelişimi için gerekli olan yerel kültürü ve etik değerleri yaşayabileceği sosyal ortamlar oluşturmalıyız.
  • Evrensel Değerlerle, farklı kültürlerle tanışması için eğitimsel etkinlikler düzenlemeliyiz.
  • Okul öncesi eğitim alanında gerek ülkemizdeki gerek dünyadaki bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek eğitim programlarını güncel tutarak çocuklarımızın en doğru şekilde gelişmelerini sağlamalıyız.