• Her çocuk bireydir, birey olarak değerlidir ve birey olarak değerlendirilmelidir.
  • Eğitim bir anlık bir olay değil süreçtir ve bilimsel yöntemlerle yapılmalıdır.
  • Her farklılık bizler için zenginliktir. Tek tip öğrenme ve değerlendirme modelleri yerine çok yönlü öğrenme ve değerlendirme modelleri kabul edilmelidir.
  • Hayat bir bütündür. Hiçbir parçası diğerinden ayrılamaz. Öyleyse okulun bir görevi de sadece programlar bazında birey yetiştirme değil hayatın her alanına hitap eden eğitimdir.
  • Okul olarak olumsuzu değil olumluyu örgütlemek görevimizdir.
  • Doğal ortam içerisinde yaparak yaşayarak öğrenme ve yaratıcı eğitim okulumuzda uygulanır.
  • Eğitim hem evrensel hem de ulusal değerleri harmanlayan bir süreçtir. Tek başına ele alınmamalıdır.