Okulumuzda 5 ders alanında lisans mezunu öğretmenler tarafından ‘özel branş dersi olarak verilmektedir.Amacı: Birçok fen kavram ve kurallarının, evimizde bulunan ya da etrafımızdan kolayca temin edebileceğimiz basit araç gereçlerle deneyler düzenleyerek somutlaştırabilme. Bilim gerçeği bulmaya ve doğanın bilinmeyenlerini açıklamaya çalışan bilişsel bir arayıştır.

Bilimin bu akılcı ve nesnel boyutlarının yanında duygusal bir boyutu da vardır. Birçok canlı türü gibi insan da doğayla uyumlu yaşamak için çaba harcamış bu çabanın da ötesinde düşünme iletişim kurma ve araç yapma gücü ile doğaya hakim olma sürecine girmiştir.

Bilimin temel amacı, ister çocukluk ister gençlik veya olgunluk hangi yaşta olursa olsun değişmemektir. Bu amaç doğanın bilinmeyenlerini bulma gerçeği anlama çabalarıdır. Bu arayışımızın özü doğamızda vardır.Bale belli figürlere adım atışlara dayalı dans ve müzikli gösteri türüdür. Bale dans mimik, müzik, duygu ve dekor sanatlarının ileri standartla birleştirilerek kullanılan bir tiyatro gösterisi olarak olarak tamamlanabilir. Dekor ve kostümler balenin tamamlayıcı unsurlarıdır.

Modern dans bir şeyleri kalıplar içinde görmek yerine bu kalıpları kırarak yaratıcılığı ön plana çıkaran ve dansçının kendinden bir şeyler katabileceği komposizyonlar haline getirmeyi amaçlar.

Dans derslerinin amacı çocukların hareketlerle kendilerini ve duygularını iade etmelerini sağlayıp estetik algılarını geliştirip vücut koordinasyonlarını arttırarak grup dahilinde uyumlu hareket yeteneklerini geliştirmektir.ÇOCUKLAR İÇİN İNGİLİZCE ÖĞRENMEK HİÇ BU KADAR KEYİFLİ OLMAMIŞTI! ÇÜNKÜ; MJS ANAOKULLARI’NDA PERİ KIZI ÇOCUKLARA EĞLENCELİ İNGİLİZCENİN KAPILARINI AÇIYOR.

Anaokulumuzda İngilizce oyun saatleri TPR (Total Physical Responce) ve Communicative Aproach gibi öğrenme teknikleri kullanan okul öncesi İngilizce eğitiminde uzman öğretmenimiz Gizem Demirtaş (Mrs. Milena) tarafından verilmektedir.

Anlat unutsun yaşat öğrensin ilkesinden yola yola çıkarak verilen İngilizce eğitimimizde öncelikli hedefimiz eğlenerek öğrenmeyi seven 4, 5, 6 yaş grubu öğrencilerimize İngilizce’yi sevdirebilmek ve İngilizce ‘ye karşı ilgi ve merak uyandırabilmektir.

Hareketlerle tamamlanan şarkılar, aktiviteler, oyunlar, projeler, görsel, işitsel ve dokunsal materyallerle kuşatılan çocuklar zaman içerisinde duygu, ilgi ve ihtiyaçlarını İngilizce cümleciklerle ifade etmeye başlarlar.

Böylece en eğlenceli ve en etkin öğrenme tekniklerini kullanan Mrs. Milena’nın anlattığı her oyun ve hikayeye İngilizce kelime ve cümlelerle eşlik eden küçüklerin hayatına İngilizce konuşmak neşeli bir etkinlik olarak daha şimdiden girmeye başlıyor.

Öğretirken kullandığı drama teknikleriyle özgüvenleri gelişen çocuklar İngilizce konuşmaktan hiç çekinmiyor ve öğrendikleri her yeni oyun ve hikayeyle kendilerine daha çok güveniyorlar. Her tarafta farklı oyun hikayelerle şaşırtan ve eğlendiren, kimi zaman ise hediyeler dağıtan ve peri kızını çocuklar büyük bir heyecan merakla bekliyorlar.

Bütün çocuklar bu eğlenceli İngilizce oyun saatiyle mutlaka buluşmalı. Çünkü artık MJS’de İngilizce öğrenmek son derece kolay ve eğlenceli dakikalardan ibaret.Bebek, dünyaya geldiği andan itibaren, sesler, hayatının içinde önemli bir yer tutar. Bebeğin büyümeye başlamasıyla birlikte seslere karşı duyarlılığı ve tepkileri oluşur. Annenin, evde bulunan eşyaların, uzaktan çalan bir müziğin seslerine karşı ilgi göstermeye başlar. Eğer seslerin yardımıyla, sesi bir eğitim aracı olarak kullanırsak, çocuğa yaşamı algılama, yaratıcılık, düşünme sistemini geliştirme ve eğitimi konusunda katkı sağlamış oluruz. Okul öncesi dönemde müziğin amaçlarından belli başlıklar altında söz edecek olursak;

Ses Ve Ritm: Söylenen ya da dinlenen bir müziğin ritmine el çırparak, ayak vurarak, sıçrayarak ya da basit ritm aletleriyle eşlik ederek, çocuklara bu duyguyu yaşatmak, ritmden ve sesten zevk almalarını sağlamak.

Sesi Doğru Kullanmak: Çocuğa sesini doğru kullanmayı, tamamen oyun yoluyla uygulanan nefes ve diyafram alıştırmaları yoluyla öğretmek.

Müzik Zevkini Geliştirmek: Çocukların toplu halde bulundukları ortamlarda ( Kahvaltı, yemek, oyun, dinlenme gibi) hafif sesle evrensel müzik anlayışına uygun müzikler dinletmek.

Dikkat Gelişimi: Çocuk, şarkıya uygun olarak hareket ederken, kullanılan marakas, tef, çelik üçgen, agogo ve benzeri ritm aletleriyle eşlik ederken ritme konsantre olma ve uyum sağlama yoluyla dikkatini geliştirmek. Aynı zamanda öğretilen şarkıların sözlerinin dikkati geliştirici olmasına özen göstermek ve dramatizasyon yoluyla algılamayı kolaylaştırmak.

Kavram Gelişimi : Okul öncesi eğitimde, verilmesi gereken sayı, renk, sağ, sol, düz, eğri ve benzeri kavramları şarkılar, müzikli oyunlar ve çalgılar yardımıyla öğretmek.

Bütün bu uygulamalar, okul öncesi dönemde, çocukların zevkle müzik yapması, müzikal becerilerinin geliştirilmesi, müzik dinleme zevkinin ve alışkanlığının kazandırılması, müziği anlama yeteneğinin geliştirilmesinin sağlanması ve en önemlisi hayatlarının içinde müziğin yer almasına sağlam bir temel oluşturacaktır.Derste çizgi ve şekillendirme çalışmaları, renk bilgisi, renkli resim teknikleri, renkli kağıt ve kartonlarla kesme, yapıştırma çalışmaları, yoğurma maddeleriyle seramik çalışmaları,süsleme bezeme çalışmaları, duygu ve düşünceleri anlatan resim çalışmaları,atık malzemeleri kullanarak farklı çalışmalar ve teknikler uygulayarak değerlendirme, ebru çalışmaları, kumaş boyama ve cam boyama gibi çalışmalar yapılır.

Bu yaş grubundaki öğrenciler; Renkleri öğrenerek tanıyabilir. Çok zengin bir hayal gücüne sahiptir. Bu yaş grubunda gelişimlerindeki bireysel farklılıklar, karalama, şekillerin çizimi ve figür çizebilme gibi resimle anlatımda da bireysel farklılıklar gösterebilir. Figür ve şekillerin çizimi, komposizyon gibi bilgiler belli bir süreç sonrasında ögrenilebilir. Bu aşamada zorlama olmamalıdır. Farklı ve değişik materyal ve teknikler bu yaş grubunun ilgisini çeker. Bu nedenle duygu ve düşüncelerini kil, kağıt, kumaş, boyalar, fırça vb. çok çeşitli teknik, araç ve gereçler kullanarak çalışmalarına olanak sağlanarak yaratıcılıkları geliştirilebilir. El ve bilek gelişimini tamamlamadıkları için çabuk yorulurlar. Bu nedenle çalışma saatleri çok uzun olmamalıdır. Yoğurma maddeleriyle yaratıcılığı geliştirici çalışmalar yapabilirler. Makas ve yapıştırıcıyı kullanabilirler. Renki kağıtlarla kesme, yırtma, katlama çalışmaları ile becerileri geliştirilebilir.Yeryüzünde konuşulan yaklaşık 5000 dil bulunmaktadır ve bu dillerden bazıları özellikle Avrupa ülkelerinde ağırlıklı konuşulmakta olup, iş hayatında da bize çeşitli imkanlar sunmaktadır. İtalyanca da, önemli batı dillerinden biri olmakla birlikte dünyanın Batı ve Akdeniz ülkelerinin birçoğunda anadil olarak konuşulmaktadır.

Okulumuzda da aktif olarak italyanca dersleri verilmektedir. Öğretilecek konular, diyaloglar şeklinde öğrenciye sunulmaktadır. Bu sayede öğrencinin telaffuz ve diksiyon becerisi denenmektedir. Aksanlı bir dil olan italyancanın fonemini öğretmek adına çeşitli eğlenceli videolar izletilmektedir. Öğretilen konular beden diliyle de harmanlanıp, uzun süreli belleğe aktarım sağlanmaktadır. Konularımız çeşitli roleplay, pandomim, şarkılar ve oyunlarla renklendirilerek çocuklara sunulmaktadır.