Çoklu Zeka Programı

Eğitim programımız, çocuklarımızın gelişim alanlarının birbiri ile olan dinamik etkileşimini destekleyerek “Çoklu Zeka Kuramı” vurgularıyla da tutarlıdır.